E-Müstahsil

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır..

e-MM'de Merak Edilenler

Müstahsil Makbuzunun Tanımı Nedir?

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır..

Müstahsil Makbuzunun Tarafları Kimlerdir?

Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır. Buna göre yapılan satış işlemindeki tarafları aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür:

a) Satıcı (Üretici Çiftçi):
 • Ticari belge veremez.
 • Müstahsil makbuzunu imzalar.
 • Belgenin aslını alır.
 • Satış bedelini alır
b) Alıcı (Defter Tutan Çiftçi):
 • Müstahsil makbuzunu düzenler.
 • Ticari belge verebilir.
 • Belgenin kopyasını alır.
 • Satış bedelini öder.

Müstahsil Makbuzu düzenleme esasları ve zamanı nedir?

Müstahsil makbuzu bedelin ödenmesi sırasında iki nüsha olarak düzenlenmeli ve en az şu bilgileri içermelidir.

 • Makbuzun tarihi,
 • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, ünvanı ve adresi,
 • Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâh adresi,
 • Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

Tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemedir.

e-Mustahsil Makbuz Zorunlulugu Geçiş Süreci

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Ne Zamandır?

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip, elektronik ortamda raporlayabilirler.

e-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

e-Müstahsil Makbuzu belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

 • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN’si ve adresi
 • Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
 • Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN’si ve ikametgah adresi;
 • Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.
Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Müstahsil Makbuzu belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak isteyebilir. Mükellefler müstahsil makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

e-Müstahsil Makbuzu Bilgilerinin Raporlanması Nasıl Olacaktır?

e-Müstahsil Makbuzu uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemleri ile entegrasyonu yöntemi ile kullanan mükellefler ve e-Müstahsil Makbuzu hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturulan e-Müstahsil Makbuzu belgelerine ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun “e-Müstahsil Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine elektronik ortamda aktarmak zorundadır.

E-Dönüşüm Hizmetlerinden Sizde Yararlanın


Ücretsiz Deneyin

Kart bilgilerinizi paylaşmadan 30 gün boyunca ücretsiz deneyin. Memnun kalırsanız abone olun.