e-SMM

Şahsi unvan veya isim hesabına, mutat haldeki meslek faaliyetinde bulunan; veteriner, mimar, avukat, doktor, diş hekimi, mühendis, müşavir, mali müşavir, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, ressam, yazar, noter, rehber, danışman, vb. kişiler serbest meslek erbabı sayılmakta olup, bu sınıflara dahil kişiler serbest meslek makbuzu düzenleyebilirler.

e-SMM'de Merak Edilenler

Serbest Meslek Nedir?

Meslek sahiplerinin bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmasıdır.

Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyen Kişiler Kimlerdir? e-Fatura Kapsamında e-Serbest Meslek Makbuzunu Kimler düzenleyecek?

Şahsi unvan veya isim hesabına, mutat haldeki meslek faaliyetinde bulunan; veteriner, mimar, avukat, doktor, diş hekimi, mühendis, müşavir, mali müşavir, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, ressam, yazar, noter, rehber, danışman, vb. kişiler serbest meslek erbabı sayılmakta olup, bu sınıflara dahil kişiler serbest meslek makbuzu düzenleyebilirler.
Yine bu sınıflara dahil olanlardan e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olanlar ilgili tarih başlangıcı ile birlikte e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeye başlayacaklar.

Klasik Serbest Meslek Makbuzunun Şekli ve Düzeni Nasıldır?

 • Makbuzu verenin soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Müşterinin soyadı, adı veya ünvanı ve adresi,
 • Alınan paranın miktarı,
 • Paranın alındığı tarih,
 • KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı,
Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası ile devam eden sayfalardan oluşmalıdır

Klasik Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesindeki Vergisel Detaylar Nasıldır?

Belge düzenlenmesinden önce belge üzerinden hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Sağlık hizmeti ücretlerinde % 8 KDV
 • Diğer ücretler üzerinden %18 KDV
 • Ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmet karşılığındaysa KDV oran % 17
 • Gelir vergisi stopajı % 20
Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı %20’dir. Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeye “e-Serbest Meslek Makbuzu” denilmektedir.

Serbest Meslek Makbuzu Kullananlar Ne Zaman e-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş Yapmak Zorundadır?

01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

e-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

 • Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi,
 • Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si;
 • Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
 • Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde),

e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgilerinin Özel Entegratör Tarafından Raporlanması Nasıl Yapılacaktır?

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemleri ile entegrasyonu yöntemi ile kullanan mükellefler ve e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturulan e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerine ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun “e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine elektronik ortamda aktarmak zorundadır.

E-Dönüşüm Hizmetlerinden Sizde Yararlanın


Ücretsiz Deneyin

Kart bilgilerinizi paylaşmadan 30 gün boyunca ücretsiz deneyin. Memnun kalırsanız abone olun.