Veri Güvenliği

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Tulpar Yazılım ve Danışmanlık (“Şirket”) ile www.tultrack.com adresinde yer alan bulut teknolojisi tabanlı siteye kullanıcı ya da kullanıcılar olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından, site üzerinden erişilen bulut tabanlı iş yönetimi ve finansal süreç takip uygulamasından faydalanılmasına ve kullanıcı tarafından site’ye yüklenen verilere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında site ve uygulamanın kullanımına ilişkin olarak şirket tarafından kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kuralları ve şartları da işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını kapsamaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1

Kullanıcı, şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder.

3.2

Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.

3.3

Bu bilgilerin eksik olması, gerçeğe aykırı olarak verilmesi ve ya güncel olmaması nedeniyle site ya da uygulamaya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından şirket sorumlu tutulamaz.

3.4

Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

3.5

Bir işletme adına erişim sağlayan kullanıcıya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan edilir. Bu durumda bağlı olarak kullanıcı statüsü ile ilgili durumun hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.6

Kullanıcı, ana şirket hesabı olarak tek bir kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahiptir. Bunun dışında aynı ya da farklı bilgiler ile ana işletme hesabı açamaz. Ayrıca kullanıcı alt işletme olarak sınırsız sayıda işletme açma ve yönetme hakkına sahiptir.

3.7

Kullanıcının açacağı alt işletme hesaplarının süreleri ana işletme hesap süresinden fazla olamaz.

3.8

Şirket herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.9

Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

3.10

Kullanıcı şifrelerinin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından kullanıcı sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.

3.11

Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal şirkete bildirecektir.

3.12

Kullanıcı, uygulamayı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve uygulamaya ilişkin olarak sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.13

Kullanıcı, uygulama ve site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.14

Kullanıcı, muhtelif zamanlarda uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiye (“Alt Kullanıcı”) olarak yetki verebilir. alt kullanıcının kim olacağı ve yetkileri kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcılar kendi belirlediği alt kullanıcıların uygulamayı kullanmasından sorumludur. Kullanıcı ile alt kullanıcı arasında uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde alt kullanıcının uygulama ve/ve ya içeriğe erişimine ilişkin kararı kullanıcı verecektir.

3.15

Kullanıcının paylaşmış olduğu tüm içerik kullanıcının mülkiyetinde olup bu paylaşımların hukuka uygun olduğunu kabul etmiş sayılır ve tüm yasal sorumlulukları kullanıcıya aittir. Kullanıcı hiçbir durumda faturaların ödenmesi, tahsilâtın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimi ve benzeri finansal işlemlerle ilişkin olarak Şirketi sorumlu tutamaz. Kullanıcı, Şirketin finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanabilecek değişikliklerden dolayı yaşanabilecek veri ve içerik kaybından dolayı meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder

3.16

Kullanıcı, Şirke’in ve/veya uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, kendisine verilen yetkinin dışında yetkisiz erişim yapmayacağı ve böyle bir girişimde bulunmayacağını kabul eder.

3.17

Kullanıcının üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.18

Kullanıcı, uygulama’yı kullanmasının aylık işlem, kullanıcı sayısı ve saklama hacimleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar uygulama içinde belirtilecektir.

3.19

Kullanıcı, uygulama’ya yüklenen içeriklerin kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, içerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın içerik kaybından sorumlu değildir.

3.20

Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat dayanarak yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında kullanıcıya ve kullanıcı tarafından site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler kullanıcının güvenliği, şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait içerikleri kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu içerikleri diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, kullanıcının söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.21

Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli desteği uygulama üzerinden teknik destek talep formu ya da şirketin sağlayacağı iletişim yolları ile bildirecektir.

3.22

Kullanıcıya Site üzerinden iletişim araçları (destek forumu ve sohbet araçları, mail gibi ) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dâhil olmak üzere uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya uygulamaya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da kullanıcı site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.24

Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahiptir. Şirket bu hakkın kullanılmak isterse ilgili değişiklik kullanıcı tarafından sitenin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.25

Kullanıcı, kullanıcı hesabını ve işbu sözleşme ile uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.26

Kullanıcının işbu sözleşme ve uygulama kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde şirket kullanıcının üyeliğini askıya alma veya sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda şirketin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1

Kullanıcı uygulamadan yararlanabilmesi için, site’de beyan edilen ücretleri yine sitede beyan edilen ödeme koşulları altında ve belirtilen araçlar vasıtası ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir.

4.2

Kullanıcı, uygulamayı site’de belirtilecek süre boyunca ücretsiz deneme (kullanım) hakkına sahiptir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle kullanıcının üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulamaya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcının üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, kullanıcının üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır.

4.3

Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dâhil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.4

Kullanıcı tarafından dönem bitiminden 7 ( yedi) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde kullanıcının üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

4.5

Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 10 (on)iş günü içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden kullanıcı sorumludur.

4.6

Kullanıcı, şirket veya şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için kullanıcının kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

4.7

Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla Turk Elektronik Para A.Ş.’ye aktarılmasına ve Param tarafından https://param.com.tr/Gizlilik-Politikasi.aspx adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1

Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat şirkete aittir. İşbu Sözleşme kapsamında kullanıcıya site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Siteye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm site ve uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin kullanıcıya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında şirkete kullanıcının uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2

Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi veya uygulamayı kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Siteye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın siteye veya siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3

Kullanıcı, herhangi bir şekilde şirket’in ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1

Site kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda şirketin uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, şirketin ayrıca içerik ve diğer kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket uygulamanın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte uygulamaya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, uygulamaya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2

Kullanıcı, site üzerinden şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3

Kullanıcı, site üzerinden sunulan uygulama ve uygulamalara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda şirketin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4

Kullanıcı, yüklediği içerikler ile site ve uygulama’nın kullanımından özellikle sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) şirketin beri kıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5

Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirketin işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1

İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2

Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3

Taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4

Sözleşme’nin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle site ve uygulamayı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

7.5

Kullanıcının hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde şirket işbu sözleşme’yi feshedebilecektir.

7.6

Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve sözleşme’nin feshedildiği hallerde şirket içerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.7

Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcının üyelik döneminin veya işbu sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler uygulama kapsamında belirtilecektir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2

İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3

Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

8.4

İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

Ücretsiz Dene

TulTrack Ön Muhasebe Programını 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Kredi kartı bilgisi istemiyoruz! Memnun kalırsanız abone olun.